skip to Main Content
026 - 3213174 (zuid) 026- 8200529 (noord) Stuur ons een mail

Welkom

De Parcivalschool heeft 2 locaties: Parcival Noord ligt aan de Brugstraat 6, vlakbij het centraal station, in het centrum van Arnhem. De Parcival Zuid, aan de Zwanebloemlaan 4, ligt in Malburgen en heeft een behoorlijk groen schoolterrein. Op beide locaties tref je een levendige en hartelijke school waar iedereen zich gezien en veilig mag voelen…

Een bezield en bevlogen team leerkrachten met aandacht voor elk kind. Een structuur die rust en ruimte biedt voor creativiteit en zelfontwikkeling…

Waar jaarfeesten en een hoge betrokkenheid van ouders de onderlinge verbondenheid vergroten. En een wereld-open houding met de maatschappij om ons heen.

Onze visie

Als vrijeschool hebben wij onszelf de volgende opdracht gesteld: Bloeiend vrijeschoolonderwijs in een gezonde school waarin de kiem van het eigen levensdoel van het kind tot wasdom kan komen. Waarin de jonge mens met zelfvertrouwen, zelfbewustzijn, inspiratie en plezier in leren, is toegerust voor goede en zekere stappen in het leven.

Informatieochtenden

Om ouders kennis te laten maken met de school, kinderen in te schrijven of op de wachtlijst te laten plaatsen, organiseren wij een aantal keer per jaar informatieochtenden.

De eerstvolgende informatieochtenden vinden plaats in april en mei.

Voor meer informatie over het inschrijven voor de informatieochtend:  klik hier

Actueel nieuws

Huisvesting locatie Noord

Veel ouders die hun kind hebben ingeschreven voor onze school of overwegen om dat te doen, stellen de vraag: ‘Wat gaat er gebeuren met jullie verhuizing?’ Het is logisch dat je wil weten waar je kind naar school zal gaan. Ik heb er eerder over geschreven en probeer iedereen zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkeling rond onze huisvesting. De eerder aangekondigde verhuizing vanaf september 2023 loopt wat vertraging op. Inmiddels is de datum bijgesteld naar januari 2024 en zal onze school niet in de zomer- maar in de kerstvakantie verhuizen naar de Spiekmanlaan.

De reden is als volgt: Binnen de gemeente is ervoor gekozen om fors te investeren in het gebouw, zodat het voor de komende 15 a 20 jaar opnieuw dienst kan doen als school. Daarvoor zijn de nodige aanpassingen vereist. Nieuwe ramen, kozijnen, toiletten, vloeren, een lift en natuurlijk schilderwerk en alle andere dingen die komen kijken bij een verhuizing. Omdat het wat grondiger wordt aangepakt, is er meer tijd nodig. Dat heeft te maken met aanbestedingen, de arbeidsmarkt, levertijden en andere zaken die zich wat lastig laten sturen, ook al is de urgentie bij iedereen bekend.

Het betekent dat we het komend schooljaar van start zullen gaan aan de Brugstraat, dat we op zoek gaan naar ruimte in een nabijgelegen school om onze klas 6 (groep 8) te kunnen huisvesten voor de eerste maanden van het nieuwe schooljaar.

Het betekent ook dat we een beroep doen op ieders flexibiliteit. Het betekent nogal wat voor iedereen die bij onze school is betrokken, leerkrachten, ouders en vooral onze kinderen.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande, neem dan even contact op met administratie@parcivalschool.nl

Hartelijke groet, mede namens het team,Hannes van Soest

Back To Top