skip to Main Content
026 - 3213174 (zuid) 026- 8200529 (noord) Stuur ons een mail

Welkom

De Parcivalschool heeft 2 locaties: Parcival Noord ligt aan de Brugstraat 6, vlakbij het centraal station, in het centrum van Arnhem. De Parcival Zuid, aan de Zwanebloemlaan 4, ligt in Malburgen en heeft een behoorlijk groen schoolterrein. Op beide locaties tref je een levendige en hartelijke school waar iedereen zich gezien en veilig mag voelen…

Een bezield en bevlogen team leerkrachten met aandacht voor elk kind. Een structuur die rust en ruimte biedt voor creativiteit en zelfontwikkeling…

Waar jaarfeesten en een hoge betrokkenheid van ouders de onderlinge verbondenheid vergroten. En een wereld-open houding met de maatschappij om ons heen.

Onze visie

Als vrijeschool hebben wij onszelf de volgende opdracht gesteld: Bloeiend vrijeschoolonderwijs in een gezonde school waarin de kiem van het eigen levensdoel van het kind tot wasdom kan komen. Waarin de jonge mens met zelfvertrouwen, zelfbewustzijn, inspiratie en plezier in leren, is toegerust voor goede en zekere stappen in het leven.

Informatieochtenden

Om ouders kennis te laten maken met de school, kinderen in te schrijven of op de wachtlijst te laten plaatsen, organiseren wij een aantal keer per jaar informatieochtenden.

De eerstvolgende informatieochtenden vinden plaats in februari 2022.

Voor meer informatie over het inschrijven voor de informatieochtend:  klik hier

Actueel nieuws

Dag allemaal,

Het heeft even geduurd, er is lange tijd naar gezocht: een nieuwe locatie voor de Parcivalschool in Noord is inmiddels gevonden. Het gaat om een locatie die we de komende jaren in gebruik zullen nemen, in afwachting van een definitieve plek voor onze school in Arnhem Noord.

Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen om het oude gebouw van Kentalis aan de Spiekmanlaan in Arnhem te verbouwen. De gemeente draagt daar zorg voor. Met collega’s en ouders worden er op korte termijn plannen gemaakt om ervoor te zorgen dat het gebouw en de schooltuin straks aan onze wensen zal voldoen. We gaan ervoor zorgen dat het een fijne plek is voor onze leerlingen, onszelf en iedereen die verder verbonden is met onze school. De insteek van de gemeente is om het voor de start van het nieuwe schooljaar klaar te hebben, we hopen dat dit lukt. Ons gebouw aan de Brugstraat voelt nu als een oude jas, hij zat tot voor kort als gegoten, maar we groeien eruit. We zullen jullie met enige regelmaat informeren over de stand van zaken m.b.t. verbouwing en verhuizing.

Hartelijke groet, namens het team,

Hannes

Back To Top