skip to Main Content
026 - 3213174 (zuid) 026- 8200529 (noord) Stuur ons een mail

Welkom

De Parcivalschool heeft 2 locaties: Parcival Noord ligt aan de Brugstraat 6, vlakbij het centraal station, in het centrum van Arnhem. De Parcival Zuid, aan de Zwanebloemlaan 4, ligt in Malburgen en heeft een behoorlijk groen schoolterrein. Op beide locaties tref je een levendige en hartelijke school waar iedereen zich gezien en veilig mag voelen…

Een bezield en bevlogen team leerkrachten met aandacht voor elk kind. Een structuur die rust en ruimte biedt voor creativiteit en zelfontwikkeling…

Waar jaarfeesten en een hoge betrokkenheid van ouders de onderlinge verbondenheid vergroten. En een wereld-open houding met de maatschappij om ons heen.

Onze visie

Als vrijeschool hebben wij onszelf de volgende opdracht gesteld: Bloeiend vrijeschoolonderwijs in een gezonde school waarin de kiem van het eigen levensdoel van het kind tot wasdom kan komen. Waarin de jonge mens met zelfvertrouwen, zelfbewustzijn, inspiratie en plezier in leren, is toegerust voor goede en zekere stappen in het leven.

Informatieochtenden

Om ouders kennis te laten maken met de school, kinderen in te schrijven of op de wachtlijst te laten plaatsen, organiseren wij een aantal keer per jaar informatieochtenden.

De eerstvolgende informatieochtenden vinden plaats in november 2022.

Voor meer informatie over het inschrijven voor de informatieochtend:  klik hier

Actueel nieuws

Dag allemaal,

Zoals jullie wel bekend, is de Parcivalschool in Noord ontstaan uit een ouderinitiatief, een jaar of vijf geleden. Niemand had voorzien dat het zo’n succesvol zou zijn en dat we binnen een aantal jaar uit zouden groeien tot de school die er nu staat. De consequentie van deze mooie ontwikkeling, is dat we momenteel kampen met ruimtetekort. We zijn in samenspraak met de gemeente op zoek naar een passend vervolg. Een plek waar we onze ontwikkeling kunnen voortzetten. Op dit moment is het duidelijk dat we met de start van het nieuwe schooljaar nog in ons vertrouwde gebouw aan de Brugstraat zullen zitten. Dat past nog nét.

We streven ernaar om op zo kort mogelijke termijn te verhuizen, mits er een plek gevonden wordt die voldoet. Deze plek zal in Arnhem Noord zijn, waar precies is nu nog onbekend. Ik zal jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen,

Hartelijke groet, mede namens het team,

Hannes van Soest

Back To Top