skip to Main Content
026 - 3213174 (zuid) 026- 8200529 (noord) Stuur ons een mail

Welkom

De Parcivalschool heeft 2 locaties: Parcival Noord ligt aan de Brugstraat 6, vlakbij het centraal station, in het centrum van Arnhem. De Parcival Zuid, aan de Zwanebloemlaan 4, ligt in Malburgen en heeft een behoorlijk groen schoolterrein. Op beide locaties tref je een levendige en hartelijke school waar iedereen zich gezien en veilig mag voelen…

Een bezield en bevlogen team leerkrachten met aandacht voor elk kind. Een structuur die rust en ruimte biedt voor creativiteit en zelfontwikkeling…

Waar jaarfeesten en een hoge betrokkenheid van ouders de onderlinge verbondenheid vergroten. En een wereld-open houding met de maatschappij om ons heen.

Onze visie

Als vrijeschool hebben wij onszelf de volgende opdracht gesteld: Bloeiend vrijeschoolonderwijs in een gezonde school waarin de kiem van het eigen levensdoel van het kind tot wasdom kan komen. Waarin de jonge mens met zelfvertrouwen, zelfbewustzijn, inspiratie en plezier in leren, is toegerust voor goede en zekere stappen in het leven.

Informatieochtenden

Locatie Noord: 25 februari 2021 ( Brugstraat 6 )

Locatie Zuid: 26 februari 2021 ( Zwanebloemlaan 4)

De vorm die we geven aan deze informatie-ochtenden zal afhankelijk zijn van de coronamaatregelen. Bij voorkeur komen we in kleine setting op locatie bij elkaar, maar mocht dat niet tot de mogelijkheden behoren, dan wordt het een online-bijeenkomst. We houden jullie hiervan op de hoogte.

Graag vooraf aanmelden via : administratie@parcivalschool.nl
Omdat we de ruimte willen geven aan het gesprek over onze school, vragen wij u om geen kinderen mee te nemen. Er is natuurlijk altijd de mogelijkheid om samen met uw kind een afzonderlijke afspraak te maken. We maken daar graag tijd voor!

Actueel nieuws

Back To Top