skip to Main Content
026 - 3213174 (zuid) 026- 8200529 (noord) Stuur ons een mail

Wij zijn blij te constateren dat het vrijeschoolonderwijs in het algemeen als bloeiend onderwijs wordt ervaren.

Voor onze school, zowel op onze locatie in Zuid als in Noord, geeft dit een luxe probleem. Beide locaties groeien enorm en fysiek groeien we uit onze jas.
Dat resulteert op dit moment dat we met wachtlijsten moeten werken en we zijn druk aan het werk om tot oplossingen te kunnen komen.

Toch moeten we u meedelen dat we op dit moment nog geen oplossing hebben en dat inschrijvingen voor de korte termijn op dit moment niet gehonoreerd kunnen worden.

Wanneer uw kind in het schooljaar 2021-2022 of 2022-2023 vier jaar wordt dan moeten wij u helaas teleurstellen, voor dit schooljaar zitten alle kleuterklassen helemaal vol.
Momenteel kijken wij of er voor het schooljaar 2023-2024 nog beschikbare plaatsen zijn. Dit delen wij zo spoedig mogelijk via deze pagina.

Wanneer u vanwege verhuizing verzoekt om uw kind te laten instromen dan zijn er voor onze locatie in Noord vanaf klas 2 t/m 6 nog enkele mogelijkheden voor zij-instroom. Voor onze locatie in Zuid zijn er voor klas 1 t/m 6 nog enkele mogelijkheden voor zij-instroom. U kunt zich melden door te mailen naar administratie@parcivalschool.nl.

Wij bieden ouders graag de kans hun kind op de wachtlijst te plaatsen. De procedure hiervoor werkt als volgt:

Om uw kind op de wachtlijst te plaatsen hebben wij een ingevuld inschrijfformulier nodig. Dit inschrijfformulier ontvangen ouders nadat er een kennismaking heeft plaatsgevonden met de directie.

Vanwege het hoge aantal aanmeldingen lukt het ons qua tijd niet al deze ouders op een gesprek uit te nodigen met onze directeur. Om deze reden zijn er in de eerste week van juli voor beide locaties twee informatieochtenden gepland. Wanneer uw kind in schooljaar 2021-2022 of 2022-2023 vier jaar wordt, kunt u zich hiervoor aanmelden.

In verband met de geldende Corona-maatregelen zijn deze ochtenden verdeeld in drie blokken van 45 minuten. Om zo veel mogelijk gezinnen de kans te bieden de school te bezoeken, staan wij één ouder per gezin toe.

Informatieochtenden Noord

Maandag 5 juli 2021

Blok 1 9:00-9:45 (VOL) Blok 2 10:00-10:45 (VOL) Blok 3 11:00-11:45 (VOL)

Vrijdag 9 juli 2021

Blok 1 9:00-9:45 (VOL) Blok 2 10:00-10:45 (VOL) Blok 3 11:00-11:45 (VOL)

Informatieochtenden Zuid

Dinsdag 6 juli 2021

Blok 1 9:00-9:45 Blok 2 10:00-10:45 Blok 3 11:00-11:45

Woensdag 7 juli

Blok 1 9:30-10:15 (VOL) Blok 2 10:30-11:15 Blok 3 11:30-12:15

U kunt zich tot woensdag 30 juni aanmelden voor een van bovenstaande data en blokken op locatie Zuid, door uw naam, telefoonnummer, geboortedatum van uw kind en het gewenste blok plus datum te mailen naar administratie@parcivalschool.nl

Helaas zijn er voor onze locatie in Noord geen plaatsen meer beschikbaar op de informatieochtend. Na de zomervakantie zullen er nieuwe informatieochtenden worden gepland waarvoor u zich kunt aanmelden.

Back To Top