skip to Main Content
026 - 3213174 (zuid) 026- 8200529 (noord) Stuur ons een mail

Schoolondersteuningsprofiel De Vijfster

Met dit schoolondersteuingsprofiel willen wij in beeld brengen welke (extra) ondersteuning wij onze leerlingen bieden. Ook geven wij aan welke stappen wij gaan zetten om de ondersteuning op onze school te verbeteren. Daarmee worden ook de mogelijkheden van ons onderwijs duidelijk. Vrijeschool De Vijfster maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Apeldoorn.

Schoolgids De Vijfster 2018 – 2019

Deze gids is zowel bedoeld voor ouders die al een kind bij ons op school hebben als voor nieuwe ouders die zich oriënteren op een basisschool voor hun kind. In de schoolgids kunt u lezen wat een vrijeschool is, beschrijven wij onze manier van lesgeven, wat wij doen en waarom we het op deze wijze doen. Wij hopen dat u deze schoolgids met plezier leest en een goed beeld krijgt van het onderwijs op vrijeschool De Vijfster.

Wat maakt de Vrijeschool uniek?

Een klein boekje, door de Vereniging van Vrijescholen uitgegeven in 2013, over de identiteit van vrijeschoolonderwijs. Hierin wordt onder andere ingegaan op de voorbereiding op de maatschappij, onderwijs in leeftijdsfasen, het volgen van de seizoenen en de ritme van de natuur, leren als creatief proces en de verdieping die het periodeonderwijs biedt.

Strategisch Beleidsplan Athena

De Vijfster is samen met 14 andere vrijescholen aangesloten bij Stichting Vrijescholen Athena. Onlangs verscheen hun (en ons) Strategisch Beleidsplan 2015 – 2019. De samenstellers vonden het van groot belang dat het plan zich zoveel mogelijk richt op de twee belangrijkste actoren in het onderwijs: het kind en de leraar. Om daarmee zo dicht mogelijk bij de dagelijkse praktijk aan te sluiten. Het beleidsplan kan worden gezien als een bewustzijnsmoment: waar staan we en waar willen we heen.

Onderzoeksrapport ‘Kiezen voor de vrijeschool’

DUO Onderwijsonderzoek heeft in opdracht van de Vereniging van vrijescholen een onderzoek gedaan naar de motieven van ouders en leerlingen om wel of juist niet te kiezen voor een vrijeschool. Download hier het boekje Kiezen voor de vrijeschool.

Jaarboekje De Vijfster 2018 – 2019

Dit jaarboekje is een aanvulling op de schoolgids van De Vijfster. Het bevat informatie die jaarlijks verandert. U vindt hierin praktische informatie, een aantal belangrijke schoolregels en de jaarkalender.

Back To Top