skip to Main Content
026 - 3213174 (zuid) 026- 8200529 (noord) Stuur ons een mail

Kerstmis

Kerstmis

Net als bijna alle traditionele feesten is Kerstmis (Christusmis) naar alle waarschijnlijkheid ook een gekerstende versie van een heidens feest. Kerstmis is dan voortgekomen uit het Midwinterfeest, bij de oude Germanen de viering van het herleven van de natuur. Met dit ‘Joelfeest” op de dag van de zonnewende werd de wedergeboorte van het licht gevierd. Daar is later de herdenking van de geboorte van Jezus Christus voor in de plaats gekomen.

Bovendien was Midwinter het grote zielenfeest, waarmee het tijdperk der twaalf nachten begon. De mensen brachten offers aan de goden van de vruchtbaarheid om de dolende zielen gunstig te stemmen en zon en aarde ertoe te brengen ook in het nieuwe jaar hun vruchtbare werk voort te zetten. Ook maakten de mensen zoveel mogelijk lawaai om de geesten weg te jagen en de lucht te zuiveren.

Deze oude rituelen zijn nog terug te vinden in ons huidige kerstfeest: het blazen op de midwinterhoorn, kerstkransjes en kerstbrood doet denken aan het Germaanse offerbrood, kerstgroen werd opgehangen om een goed huis te bieden aan de goede geesten van de vruchtbaarheid.

Kerstmis is voor de meeste mensen een profaan feest geworden, een feest voor alle mensen, gelovig of niet gelovig, maar wel een feest met een gedachte: vrede op aarde voor iedereen.

Moge alle dagen kerstdagen zijn.

Om als ouder inhoud te kunnen geven aan dit feest en het echt mee te beleven kan het helpen om zelf boeken te lezen over kerst of voor te lezen aan je kinderen.

Voor jonge kinderen is Maria’s kleine ezel of Het licht in de lantaarn zeer geschikt, of Sylvia’s zeven wonderjaren. De verhalen in Een ster over de grens van Ineke Verschuren zijn geschikt voor oudere kinderen.

In de Christuslegenden van Selma Lagerlöf staan prachtige verhalen voor deze tijd te lezen.

Voor kinderen uit de zesde klas en volwassenen blijft A Christmas Carol van Charles Dickens over de vrek Scrooge een geweldige kerstvertelling waarin de kerstgedachte prachtig uitgewerkt is.

Mooie films: A Wonderful Life, A Christmas Carol van de Muppets, Fanny och Alexander, The Secret Garden, Kerst met Linus.

Back To Top