skip to Main Content
026 - 3213174 (zuid) 026- 8200529 (noord) Stuur ons een mail

Kleuterklassen (4-6 jr)

Ritme en tijd zijn sleutelbegrippen in de omgang met kleuters. De terugkeer van activiteiten geeft houvast.

Structuur en ritme

In de kleuterklas is een vaste dag- en weekindeling. Door het jaar heen wordt het ritme van de seizoenen gevolgd. Door het vieren van de jaarfeesten beleven de kinderen de betekenis van de seizoenen.

Spelend leren

Kleuters  leren van nadoen en ervaringen die zij in spel en spelen opdoen.  Zij staan open voor indrukken uit de omgeving. Onze kleuterjuffen besteden daarom veel aandacht aan de inrichting van het lokaal en de leermaterialen die gebruikt worden. De omgeving is huiselijk ingericht met natuurlijke materialen en geeft een gevoel van geborgenheid. Hierdoor komt het kind tot spel.

Het samen volgen van de ontwikkeling

De kleuterleidster heeft regelmatig contact met de ouders. Tijdens het oudergesprek wordt gesproken over de sociaal-emotionele ontwikkeling, de motorische ontwikkeling en de cognitieve ontwikkeling van het kind. Dit wordt ook vastgelegd in een leerlingvolgsysteem. Als de eindfase van de kleutertijd zich aandient, komt de overgang naar de eerste klas ter sprake. Deze overstap wordt zorgvuldig bekeken aan de hand van de gehele ontwikkeling van het kind in de kleuterklassen.

Tijd om je thuis te voelen

In de kleuterklassen werken wij met heterogene kleutergroepen. Dit betekent dat kinderen van vier t/m zes jaar samen spelen en leren in één klas. Gedurende de kleutertijd blijven de kinderen bij dezelfde kleuterleerkracht. Uw kind krijgt zo de tijd om zich thuis te voelen en volledig open te bloeien en te groeien. De kleuterjuf leert uw kind goed kennen en kan ingaan op de individuele ontwikkelingsbehoeften.

Back To Top