skip to Main Content
026 - 3213174 (zuid) 026- 8200529 (noord) Stuur ons een mail

Veel ouders die hun kind hebben ingeschreven voor onze school of overwegen om dat te doen, stellen de vraag: ‘Wat gaat er gebeuren met jullie verhuizing?’ Het is logisch dat je wil weten waar je kind naar school zal gaan. Ik heb er eerder over geschreven en probeer iedereen zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkeling rond onze huisvesting. De eerder aangekondigde verhuizing vanaf september 2023 loopt wat vertraging op. Inmiddels is de datum bijgesteld naar januari 2024 en zal onze school niet in de zomer- maar in de kerstvakantie verhuizen naar de Spiekmanlaan.

De reden is als volgt: Binnen de gemeente is ervoor gekozen om fors te investeren in het gebouw, zodat het voor de komende 15 a 20 jaar opnieuw dienst kan doen als school. Daarvoor zijn de nodige aanpassingen vereist. Nieuwe ramen, kozijnen, toiletten, vloeren, een lift en natuurlijk schilderwerk en alle andere dingen die komen kijken bij een verhuizing. Omdat het wat grondiger wordt aangepakt, is er meer tijd nodig. Dat heeft te maken met aanbestedingen, de arbeidsmarkt, levertijden en andere zaken die zich wat lastig laten sturen, ook al is de urgentie bij iedereen bekend.

Het betekent dat we het komend schooljaar van start zullen gaan aan de Brugstraat, dat we op zoek gaan naar ruimte in een nabijgelegen school om onze klas 6 (groep 8) te kunnen huisvesten voor de eerste maanden van het nieuwe schooljaar.

Het betekent ook dat we een beroep doen op ieders flexibiliteit. Het betekent nogal wat voor iedereen die bij onze school is betrokken, leerkrachten, ouders en vooral onze kinderen.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande, neem dan even contact op met administratie@parcivalschool.nl

Hartelijke groet, mede namens het team,

Hannes van Soest

——————————————————————————————

Dag allemaal,

Het heeft even geduurd, er is lange tijd naar gezocht: een nieuwe locatie voor de Parcivalschool in Noord is inmiddels gevonden. Het gaat om een locatie die we de komende jaren in gebruik zullen nemen, in afwachting van een definitieve plek voor onze school in Arnhem Noord.

Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen om het oude gebouw van Kentalis aan de Spiekmanlaan in Arnhem te verbouwen. De gemeente draagt daar zorg voor. Met collega’s en ouders worden er op korte termijn plannen gemaakt om ervoor te zorgen dat het gebouw en de schooltuin straks aan onze wensen zal voldoen. We gaan ervoor zorgen dat het een fijne plek is voor onze leerlingen, onszelf en iedereen die verder verbonden is met onze school. De insteek van de gemeente is om het voor de start van het nieuwe schooljaar klaar te hebben, we hopen dat dit lukt. Ons gebouw aan de Brugstraat voelt nu als een oude jas, hij zat tot voor kort als gegoten, maar we groeien eruit. We zullen jullie met enige regelmaat informeren over de stand van zaken m.b.t. verbouwing en verhuizing.

Hartelijke groet, namens het team,

Hannes

Back To Top