skip to Main Content
026 - 3213174 (zuid) 026- 8200529 (noord) Stuur ons een mail

Schooltijden & vrije dagen

In de MR wordt het jaarrooster, de vakanties en vrijedagen besproken. Het jaarrooster voldoet aan de verplichte onderwijstijd per jaar van minimaal 7520 uur.

Onze school kent een continurooster

[table id=Schooltijden /]

Lees de uitgebreide informatie over onze schooltijden in ons jaarboekje.

Vakanties

[table id=Vakanties /]

Lees de uitgebreide informatie over onze schooltijden in ons jaarboekje.

Vrije dagen

[table id=Vrijedagen /]

Lees de uitgebreide informatie over onze schooltijden in ons jaarboekje.

Back To Top