skip to Main Content
026 - 3213174 (zuid) 026- 8200529 (noord) Stuur ons een mail

MISSIE

Wij zijn vrijescholen in midden, oost en noordoost Nederland die (basis)onderwijs aanbieden vanuit de antroposofische uitgangspunten van Rudolf Steiner en staan open voor iedereen die zich hier toe aangetrokken voelt. De stichting wil in deze regio’s het vrijeschoolonderwijs bevorderen, steunen, in standhouden en ontwikkelen.

Visie
Bloeiend Vrijeschoolonderwijs in gezonde scholen waarin de kiem van het eigen levensdoel van het kind tot wasdom kan komen. Waarin de jonge mens met zelfvertrouwen, zelfbewustzijn, inspiratie en plezier in leren is toegerust voor goede en zekere stappen in het leven.

Motto: Leef mij voor.

Back To Top