skip to Main Content
026 - 3213174 (zuid) 026- 8200529 (noord) Stuur ons een mail

Pedagogische visie

De inrichting van de school, in kleuterklassen (groep 1 en 2) en onderbouw klas 1 t/m 6 (groep 3 t/m 8), is gebaseerd op pedagogische visie dat kinderen zich ontwikkelen in fasen van zo’n 7 jaar.

Spelend leren

In de eerste zeven levensjaren ligt de nadruk op de ontwikkeling van het fysieke, de motoriek en de zintuigen. Kijk naar het  jonge kind dat leert vastpakken, voelen, kruipen, lopen enzovoort. In de kleuterleeftijd gaat dit proces voort. De kleuter leert springen, huppelen, tekenen en vormgeven door bijvoorbeeld het knutselen en het werken met bijenwas. Bewegend en aftastend leert de kleuter de wereld verder kennen. De nadruk in onze kleuterklassen ligt dan ook op het spelend leren.

Jezelf ontwikkelen

Vanaf klas 1 zijn de kinderen klaar om taakgericht aan het werk te gaan. Het schoolgaande kind leert zichzelf ontwikkelen in relatie met zijn omgeving: wat vind ik mooi, wie zijn mijn vrienden, waar ben ik goed in en wat doet de ander. In de klassen 1 t/m 6 wordt lesstof aangeboden aan de hand waarvan het kind zijn eigen identiteit verder kan ontwikkelen. Dit is de tweede zevenjaar fase.

Lees meer over de kleuterklassen en ons onderwijs aan klas 1 t/m 6.

Back To Top