skip to Main Content
026 - 3213174 (zuid) 026- 8200529 (noord) Stuur ons een mail

Kennismaking

Vrijeschool de Vijfster is niet alleen een leerplan, een schoolgids, een gebouw, of een website. Het is onmogelijk om dat wat onze school ís helemaal te vangen in woorden.

We nodigen daarom iedereen met belangstelling graag uit om te komen kijken, te luisteren en vragen te stellen. Om de sfeer te ervaren.  Wij organiseren elk jaar drie kennismakingsochtenden waarop u met ons kennis kunt maken. Voor het schooljaar 2019-2020 is dat op woensdag 6 november 2019, vrijdag 31 januari 2020 en vrijdag 8 april 2020. Als u na onze eerste kennismaking in aanmerking wilt komen voor plaatsing op onze school, wordt u gevraagd een inschrijfformulier van onze school in te vullen.

Wisselen van school (zij-instromers)

Als uw kind al op een andere school in Apeldoorn zit kunt u contact opnemen met onze directeur Elke Ennen of een van de intern begeleiders. Wanneer er ruimte is voor uw kind dan Wij plannen wij een kennismakingsgesprek met u. Als u daarna nog steeds geïnteresseerd bent, gaan wij in overleg met u en de school waar uw kind zit.

Wachtlijsten

Voor het schooljaar 2018-2019 zijn de kleuterklassen plus klas 1, 2 en 4 vol. Voor de oudste kleuters (geboortedatum na 01-09-2012) die volgend schooljaar (2019-2020) naar klas 1 gaan hebben wij in principe een plaatsje vrij. Wij kunnen uw kind indien gewenst op de wachtlijst plaatsen.

Wanneer we meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen, krijgen kinderen die broertjes en/of zusjes op school hebben voorrang. Dat geldt ook voor kinderen die op kinderopvang Christoforus en Juffie Maartje Peuterhuis zitten of die verhuizen van een andere vrijeschool.

Uitgebreide informatie over onze school en de aanmeldingsprocedure vind u in onze Schoolgids 2018-2019 de Vijfster.

Back To Top