skip to Main Content
026 - 3213174 (zuid) 026- 8200529 (noord) Stuur ons een mail

Een levendige basisschool

Vrijeschool De Vijfster is een levendige basisschool in de wijk Orden, Apeldoorn West, waar meer dan 160 kinderen uit heel Apeldoorn en omgeving met veel plezier naar toe komen.

Sfeer, rust en ritme

Onze school kenmerkt zich door een sterke structuur, met betrokken ouders en leraren. Sfeer, rust en ritme bieden de kinderen veiligheid en geeft ruimte om te leren. Een sterk en doordacht leerplan zorgt voor een rijke inhoud van het onderwijs en een doorgaande lijn in het leerproces. Er is veel aandacht voor rekenen en taal. Daarnaast is ons kunstzinnig onderwijs een verrijking voor ieder kind. Een basis om een maatschappelijke plek te verwerven die aansluit bij wie je bent en wat je kan.

Ideale schoollocatie

Het schoolgebouw staat in Apeldoorn West in de wijk Orden aan de Texandrilaan 30. We beschikken over een ruim schoolgebouw en een groot groen buitenterrein. Voor de kleuters hebben we een apart natuurspeelplein waar zij heerlijk kunnen spelen. Op twee andere pleinen voor de klassen 1 t/m 6 zijn verschillende mogelijkheden voor sport en spel. Op het schoolterrein is ook een moestuin, die de kinderen van klas 3 en 4 bewerken. Op loopafstand is het Order bos. Hier vindt de bosdag van de kleuters plaats en vieringen van enkele jaarfeesten.

Alles onder één dak

Vrijeschool De Vijfster biedt de combinatie van school en verschillende soorten kinderopvang onder één dak. Een vertrouwde omgeving waar de kinderen elkaar goed kennen. Vanuit de kernwaarden verbondenheid en duurzaamheid zorgen wij dat voor iedereen op school geldt: wat van waarde is leer je op de Vijfster.

Back To Top